Znaczenie zabawy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

„Zabawa jest paradoksalnym zachowaniem się” zauważa dr Susanna Millar w swojej książce The Psychology of Play.

Odkrywanie rzeczy znanych, wprawianie się w tym, co zostało już. opanowane, przyja|zne okazywanie agresji, seks bez spółkowania, niczym nie wywołane podniecenie, społecz|ne zachowanie się nie określone specyficzną wspólną działalnością lub strukturą społecz|ną, symulowanie nie mające na celu wprowadzenia w błąd…

ci. Musicie sporządzić dokładne notatki, podobne do tych, jakie nauko|wiec sporządza w toku eksperymentu. Każdy przypadek agresywnego zachowania się, dajmy na to, na przestrzeni tygodnia lub dziesięciu dni, powinien być zapisany w momencie, gdy to zachowanie się pojawi. Należy zanotować miejsce jego wystąpienia, kto był obecny, dokładny rodzaj zachowania agresywnego oraz konsekwencje, jakie z tego wynik|ły dla dziecka. Czy uderzony został dorosły, inne dziecko, czy coś zostało celowo zniszczone lub gra rozrzucona? Czy dziecko odpowie|dzialne za to zostało skarcone, uderzone, wydalone z pokoju czy po-proszone o poprawę zachowania? Zanotuj również wszelkie przejawy pożądanego zachowania się u agresywnego dziecka: okres spokojnej zabawy z innymi dziećmi, wymienianie gier lub ofiarowywanie zaba|wek, współpraca z osobą dorosłą. Na tej podstawie otrzymasz obiekty|wną informację na temat zachowania się dziecka. Na początku możesz zauważyć wyłonienie się określonego wzoru postępowania. Dziecko jest najbardziej agresywne w obecności określonych dzieci lub dorosłych, kiedy znudzi się jakimś zajęciem, po przegranej grze, lub też kiedy jest ignorowane.

Być może agresja jest tak wszechobecna, że nie będzie można wy|dzielić danych sytuacji lub okoliczności, które bardziej sprzyjają wystę|powaniu agresji niż inne. W obydwu wypadkach nie należy tracić zbyt wiele czasu na zastanawianie się, dlaczego agresja występuje. Pierwszą koniecznością zarówno dla was, jak i waszego dziecka, jest jej osłabie|nie. Rozpocznijcie od ustalenia, jakiego rodzaju agresja jest najbardziej dokuczliwa.

Author:

Related Post

top