Szkolenia bhp Katowice
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Szkolenia Bhp

Wymagania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są coraz bardziej restrykcyjnie stosowane na budowach w naszym kraju. To niedostosowanie się do nich jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy, a odpowiednie ich przestrzeganie pozwoliło by uniknąć większości wypadków. Każdy z robotników zatrudnionych na budowie w stolicy województw górnośląskiego przed rozpoczęciem pracy musi przejść dwa szkolenia BHP Katowice. Pierwsze z nich to szkolenie wstępne, a drugie to szkolenie stanowiskowe. Dopiero po przejściu tych szkoleń osoba taka ma prawo wejść na plac budowy i rozpocząć pracę. Oprócz tego jest zobowiązana nosić odzież robocza bhp oraz używać środków ochrony indywidualnej takich jak ochronniki uszu czy maseczki z filtrem chroniące przed pyłami. We wszelkie środki ochrony indywidualnej jak i zbiorowej powinien zostać wyposażony przez pracodawcę, a w przypadku ich nieotrzymania ma prawo odmówić wykonania pracy. W ostatnich latach można zaobserwować większą świadomość w tym temacie z czego wynika mniejsza ilość odnotowanych wypadków. Swój wkład w ten trend miały zapewne kontrole oraz szkolenia dla pracodawców organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz organizacje pozarządowe, na których byli oni uczulani na niebezpieczeństwa panujące w środowisku pracy oraz na możliwe konsekwencje prawne i cywilne wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy. Jaka by nie była główna przyczyna należy się jedynie cieszyć, iż zaczęto w końcu na poważnie dbać o bezpieczeństwo pracowników.

Author:

Related Post

top